Διευκρινίσεις σχετικά με τελευταίες ρυθμίσεις στην συνταγογράφηση παροχών ΕΚΠΥ (άρθρα 45 και 53) λόγω πανδημίας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙς ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕς ΡΥΘΜΙΣΕΙς ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗς ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗς ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗς ΠΑΝΔΗΜΙΑς