Διευκρινιστικές οδηγίες για την ιατρική βεβαίωση πριν την έναρξη των προπονήσεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις

Θέμα: Διευκρινιστικές οδηγίες για την ιατρική βεβαίωση πριν την έναρξη των προπονήσεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις

 

H Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εξέδωσε οδηγίες σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού για αθλητές/τριες αθλούμενους/ες και τεχνικό προσωπικό πριν την έναρξη των προπονήσεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ για το έντυπο ιατρικής βεβαίωσης

ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ για το έντυπο ιατρικού ιστορικού αθλούμενου/ης και τεχνικού προσωπικού

ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ για το φύλλο ιατρικού ιστορικού αθλητή/τριας