Δυνατότητα Αδειοδότησης Ενδεικτικών Πινακίδων σε Διαγνωστικά Εργαστήρια και Πολυιατρεία από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο

Αθήνα, 22/7/2020

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

 

Σας ενημερώνω πως κατά την συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης, την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, διορθώθηκε, με Τροπολογία που κατέθεσα και έκανε δεκτή ο Υπουργός κος Κ. Χατζηδάκης, μια παράλειψη ετών του Ν. 2946/2001.

Συγκεκριμένα, το εδάφιο 2 της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2946/2001 προέβλεπε την δυνατότητα τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων, μετά από προηγούμενη άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου, για καταστήματα που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, ήτοι, φαρμακεία, κέντρα υγείας και νοσοκομεία.

Η συγκεκριμένη διάταξη όμως δεν συμπεριλάμβανε διαγνωστικά εργαστήρια και πολυιατρεία παρόλο που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες πρώτης ανάγκης.

Με την Τροπολογία με αρ. 409-34, δίνεται πλέον η δυνατότητα αδειοδότησης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων και σε Διαγνωστικά Εργαστήρια και Πολυιατρεία.

Κατόπιν τούτου το εδάφιο 2 της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2946/2001, διαμορφώνεται ως εξής:

«Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για καταστήματα που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, ιδίως φαρμακεία, κέντρα υγείας, διαγνωστικά εργαστήρια, πολυιατρεία και νοσοκομεία, η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων μπορεί να επιτραπεί, μετά από προηγούμενη άδεια του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7.»

 

Σας επισυνάπτεται η σχετική Τροπολογία όπως έγινε δεκτή.​

 

Με εκτίμηση,

 

Βασίλειος – Πέτρος Σπανάκης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ_Διαγ.Εργ_Πολ.Ιατρεια

2020.07.21_409-34 ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ