ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση μη αποστολής φυσικού αρχείου υποβολών E-ΔΑΠΥ για το μήνα 06/2020

Μαρούσι, 30/07/2020
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες: gmanager1@eopyy.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Αποστ. Παύλου 12,
T.K 151 23 Μαρούσι
MEDISPIN: Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για νέα διαδικασία αποστολής των υποβολών
Σε συνέχεια των από 01/07/2020 και 22/07/2020 ανακοινώσεων του ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε εκ νέου ότι, η αποστολή του φυσικού αρχείου των υποβολών μηνός Ιουνίου και Ιουλίου 2020 δε θα πραγματοποιηθεί επί του παρόντος.
Σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού με τις ακριβείς ημερομηνίες αποστολής θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.
Η εν λόγω χρονική μετακύλιση της αποστολής του φυσικού αρχείου δεν επιφέρει τις συνέπειες του χαρακτηρισμού της υποβολής ως εκπρόθεσμης.
Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής (e-dapy) για τον μήνα Ιούνιο είναι η 31-07-2020.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΠΑΡΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πηγή: https://www.eopyy.gov.gr/