Ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλων εξειδίκευσης Λοιμωξιολογίας, Εντατικής Νοσηλεία Νεογνών, Εντατικής θεραπείας, Σακχαρώδη Διαβήτη & Επεμβατικής Ακτινολογίας περιόδου Ιουνίου 2020

ΑΔΑ-65ΔΙ465ΦΥΟ-ΩΣΙ-Εντατική-Νοσηλεία-Νεογνών-Ιουνίου-2020.

ΑΔΑ-90ΣΖ465ΦΥΟ-Τ97-Λοιμωξιολογία-περιόδου-Ιουνίου-2020

ΑΔΑ-9654465ΦΥΟ-ΙΕ2-Σακχαρώδη-Διαβήτη-Ιουνίου-2020

ΑΔΑ-ΩΦ9Θ465ΦΥΟ-0ΞΣ-Επεμβατική-Ακτινολογία-Ιουνίου-2020.

ΩΓΗΘ465ΦΥΟ-7Ω9-Ορισμός-ημερομηνίας-διενέργειας-εξετάσεων-για-την-απόκτηση-τίτλου-εξειδίκευσης-στην-Εντατική-Θεραπεία-Ιουνίου-2020 (1)

Υπάρχουν προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών.