Ιατρικοί Σύλλογοι ΑΠ ΠΙΣ 8163 – Επείγον – Εμβολιασμός Ιδιωτών Ιατρών

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής το Πρωτόκολλο του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κ. Κοντοζαμάνη, έχει γράψει στο έγγραφο ημερομηνία 22-1-2021 αντί του σωστού 12-1-2021. Έχουμε ζητήσει την διόρθωσή του για το τυπικό αλλά ως τότε σας στέλνουμε για άμεση ενημέρωσή σας το υπάρχον.

Από την Γραμματεία του Π.Ι.Σ.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 8163

ΛΙΣΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

 

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

www.pis.gr

e-mail: pismember@pis.gr