«Λειτουργία Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων»

ΘΕΜΑ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Σχετ. : 
Το με αριθμ. πρωτ.5532/30-04-2020 έγγραφο του ΠΙΣ

 

Μετά από το σχετικό έγγραφο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου , θεωρούμε χρήσιμο για την αποφυγή του συνωστισμού του κοινού, την αναπροσαρμογή  λειτουργίας των γραφείων του Ιατρικού Συλλόγου Τρικαλων αναφορικά με :

  • Θεώρηση γνησιότητας υπογραφής των ιατρών –μελών αποκλειστικά τις εργάσιμες ημέρες  Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 09:30 έως 13:30 και μόνο με τη φυσική παρουσία του γιατρού ή της εξουσιοδοτημένης γραμματείας του. Εναλλακτικά οι ασθενείς μόνο με τηλεφωνική συνεννόηση.
  • Κατάθεση δικαιολογητικών -Αναγγελία Έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. αποκλειστικά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα και Παρασκευή και κατά τις ώρες 09:00 έως 14:30,  κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (2431028805)

Τα  ενεργά μέλη και τα μέλη του Ειδικού Μητρώου, θα εξυπηρετούνται  για την έκδοση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων, πληρωμή εισφορών, εγγραφές και διαγραφές μελών  και άλλων γραφειοκρατικών εργασιών, στο ΝΕΟ ωράριο λειτουργίας :

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    08:30 έως 14:30  (κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης)

Οι ανωτέρω εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν  και με τη χρήση της τεχνολογίας από απόσταση (στη σελίδα του Συλλόγου (www.istrikala.gr) υπάρχουν όλα τα χρήσιμα έντυπα)

Συνιστάται οι γιατροί κατά την παρουσία τους στα γραφεία του Συλλόγου να χρησιμοποιούν μάσκα, όπως και οι επισκέπτες και φυσικά να τηρούνται σχολαστικά και αυστηρά όλοι οι υπόλοιποι κανόνες κοινωνικής απόστασης και υγιεινής.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Ι.Σ.Τ.