Επαγγελματική Ενωση Παθολόγων Ελλάδος : Δελτίο τύπου…Επίταξη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                           21 Μαρτίου 2021

                                                                                                                                                  Αρ. Πρωτ: 90

Δεδομένης της δημιουργηθείσης αναταραχής των τελευταίων ημερών σε σχέση με την εθελοντική προσέλευση ή επίταξη ιατρών και ειδικά  των  Παθολόγων, έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

  1. Ως Ε.Ε.Π.Ε. δεν  είμαστε  αντίθετοι σε κανενός είδους συνεισφορά των ιδιωτών Παθολόγων στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης από το Ε.Σ.Υ. Θεωρούμε, ότι όταν  αυτή υπάρχει, οφείλει να γίνεται βάσει ξεκάθαρων – πέραν του οικονομικού σκέλους –  όρων, σε ότι αφορά  την αστική ευθύνη και την ελαστικοποίηση του ωραρίου, ώστε να διευκολύνεται και η λειτουργία των ιδιωτικών τους Ιατρείων, που αποτελεί εκτός από την κύρια βιοποριστική τους ενασχόληση και ανάχωμα στην προσέλευση ασθενών με Covid στα κρατικά ιδρύματα, Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει και ισότιμος καταμερισμός καθηκόντων στις Παθολογικές κλινικές του ΕΣΥ, στις οποίες και θα κληθούν να συνδράμουν οι παραπάνω.
  2. H επιστράτευση των ιδιωτών ιατρών την στιγμή, που δεν έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες άλλων ομάδων, όπως π.χ. οι εν αναμονή ειδικότητος συνάδελφοι, ιατροί περιοχών με μικρή επίπτωση περιστατικών Covid- 19, καθώς και  οι αναμένοντες  διορισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων,  θεωρούμε ότι δεν αποτελεί το βέλτιστο μέσο στην παρούσα φάση. Πιστεύουμε, ότι μέρος των αναγκών θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με καλύτερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του συστήματος. Μία πρόταση είναι η ενοποίηση των Παθολογικών Τομέων σε όλα τα Νοσοκομεία και η από κοινού και με εκ περιτροπής πρόγραμμα αντιμετώπιση των περιστατικών Covid 19.

Πάντως  η τελική επιλογή βαρύνει ούτως ή άλλως την πολιτική ηγεσία και τα θεσμικά της όργανα, το έργο των οποίων πάντα προσπαθούσαμε να συνδράμουμε .

 

                             Ο πρόεδρος                                                                           Ο Γενικός Γραμματεύς

                         Ευάγγελος Τούλης                                                                    Σόλων Κωτούλας