Έγκριση της νέας «Θετικής Λίστας» του Υπουργείου Υγείας: Εμπιστοσύνη στην καινοτομία με διαθέσιμες θεραπείες κατά του καρκίνου και της πολλαπλής σκλήρυνσης

Η πρόσφατη δημοσίευση του νέου καταλόγου αποζημιούμενων σκευασμάτων, της λεγόμενης Θετικής Λίστας από το Υπουργείο Υγείας, άνοιξε – μετά από δύο χρόνια αναμονής – το δρόμο για την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα.

Στη λίστα, που διαμορφώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβάνονται 60 περίπου νεοεισαχθείσες δραστικές ουσίες. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται δύο καινοτόμες θεραπείες της Roche, που αφορούν στον καρκίνο και στην πολλαπλή σκλήρυνση.

Ειδικότερα, η πρώτη αφορά σε μια ανοσοθεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου, μιας νόσου την οποία αντιμετωπίζουν σήμερα πολλοί συνάνθρωποί μας. Αξιοποιώντας μια παράδοση καινοτομίας στον τομέα της ογκολογίας, η Roche υλοποιεί σήμερα ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ανοσοθεραπειών. Πρόκειται για μια μέθοδο που ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενή, για να καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα, και η οποία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις προοπτικές επιβίωσης. Η Roche διερευνά τα πιθανά οφέλη της ανοσοθεραπείας μεμονωμένα, αλλά και σε συνδυασμό με χημειοθεραπείες, στοχευμένες θεραπείες ή άλλες ανοσοθεραπείες. Στόχος είναι η παραγωγή ενός ευρέως φάσματος θεραπευτικών επιλογών, ώστε να παρέχεται στους ογκολόγους η δυνατότητα εξατομικευμένης θεραπείας: να υπάρχει δηλαδή, για κάθε ασθενή ένας συνδυασμός θεραπειών που μπορεί να ενεργοποιήσει το δικό του ανοσοποιητικό σύστημα, στη μάχη κατά του καρκίνου.

Η αποζημίωση της συγκεκριμένης ανοσοθεραπείας θα συμβάλει στην επιμήκυνση και τη βελτίωση της ζωής των ασθενών με συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, μειώνοντας το κόστος της θεραπευτικής παρέμβασης.

Εξίσου σημαντικά οφέλη μπορούν να προκύψουν, για τους ασθενείς και το σύστημα υγείας, από τη δεύτερη καινοτόμο θεραπεία της Roche, η οποία αφορά στην κατηγορία νοσημάτων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η Πολλαπλή Σκλήρυνση, μια χρόνια πάθηση από την οποία εκτιμάται ότι πάσχουν περίπου 2.8 εκατομμύρια ασθενείς σε όλο το κόσμο, ενώ αποτελεί την κύρια αιτία μη τραυματικής αναπηρίας σε νεαρούς ενήλικες.

Μπορεί η συγκεκριμένη ασθένεια να μην είναι ιάσιμη, ωστόσο η πρόγνωσή της έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και της διάθεσης αρκετών νέων θεραπειών που τροποποιούν τη νόσο. Μια από αυτές τις θεραπείες διαθέτει σήμερα η Roche στους ασθενείς στην Ελλάδα: μια θεραπεία που, με έγκαιρη χορήγηση, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της δραστηριότητας της νόσου, επιτυγχάνοντας σημαντική βελτίωση στην εξέλιξη της αναπηρίας μακροχρόνια και βελτιώνοντας με αυτό το τρόπο την ποιότητα ζωής των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Τα οφέλη της πρόσβασης στη φαρμακευτική καινοτομία δεν περιορίζονται στους ασθενείς και στους οικείους τους. Δημιουργούν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία, εξοικονομώντας πόρους για το σύστημα υγείας, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας του πληθυσμού, και εν τέλει βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών. Γι’ αυτό και η καινοτομία στο χώρο της υγείας, και ειδικότερα του φαρμάκου, αντιμετωπίζεται από όλο και περισσότερες χώρες ως μια μορφή μακροπρόθεσμης επένδυση .

Η ανανέωση θετικής λίστας στην Ελλάδα, αποτελεί μια κομβική ένδειξη ότι το ζήτημα της αξιολόγησης και της αποζημίωσης των καινοτόμων θεραπειών επαναπροσδιορίζεται, ξεπερνώντας τα εμπόδια του πρόσφατου παρελθόντος.

Η Roche εδώ και 125 χρόνια έχει συνδέσει τη δραστηριότητά της με την ανάπτυξη φαρμάκων και διαγνωστικών τεχνολογιών, που καλύπτουν ορισμένες από τις πιο επιτακτικές θεραπευτικές και ιατρικές ανάγκες. Πιστή σε αυτή την αποστολή, συνεχίζει να επενδύει στο διάλογο και τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε τα οφέλη της καινοτομίας να είναι προσβάσιμα σε όλους τους ασθενείς στην Ελλάδα, λειτουργώντας παράλληλα ως μοχλός οικονομικής και κοινωνικής προόδου για τη χώρα.

 

 

Πηγή: https://www.news4health.gr/