Ένδεια δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων

Ανάγκη αύξησης δοτών μυελού

 

Τα πλεονεκτήματα του Ομφαλικού Αίματος ως πηγής αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων για τη θεραπεία αιματολογικών νοσημάτων, παρουσιάστηκαν σε επιστημονική εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Ενημέρωσης και εκδηλώσεων για τα Βλαστοκύτταρα».

Όπως τονίστηκε, για καθαρά ιατρικούς λόγους, η φύλαξη έχει νόημα να γίνεται μόνο σε Δημόσιες Τράπεζες. Τονίστηκε επίσης, ότι η χώρα μας έχει ένδεια δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με αποτέλεσμα να εισάγουμε μοσχεύματα από χώρες του εξωτερικού. Συγκεκριμένα από τις 110 μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από μη-συγγενείς δότες που πραγματοποιήθηκαν το 2018 στη χώρα μας, οι 88 πραγματοποιήθηκαν από δότες του εξωτερικού. Είναι, επομένως, σημαντικό να αυξήσουμε τον αριθμό δοτών μυελού και μονάδων ομφαλικού αίματος σε Δημόσιες Τράπεζες στη χώρα μας. Όπως σημείωσε η Καθηγήτρια Κ. Παπαδάκη «η πολιτεία θα πρέπει να θέσει το νομικό πλαίσιο για τη χρησιμοποίηση ακόμα και των ακατάλληλων για κλινική χρήση μονάδων Ομφαλικού Αίματος προωθώντας έτσι τη συμβολή των Δημόσιων Τραπεζών στην έρευνα».

 

Πηγή:HealthDaily