Αξιολόγηση καινοτόμων θεραπειών για τον καρκίνο του πνεύμονα

Προκλήσεις και λύσεις

 

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι φορείς όσον αφορά την αξιολόγηση και την τιμολόγηση των καινοτόμων θεραπειών για τον καρκίνο του πνεύμονα, αναφέρθηκε η Γεωργία Κουρλαμπά Βιοστατιστικός – HTA & RWE Consultant, Διευθύνων Σύμβουλός, ECONCARE, Αν. Επιστημονική Διευθύντρια, Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας & Έκβασης Νοσημάτων (CLEO), κατά την ομιλία της στο Cancer Week. Μερικές από τις πιο έντονες προκλήσεις σύμφωνα με την κ.Κουρλαμπά, είναι το κατά πόσο μπορούν να αντέξουν αυτές τις καινοτόμες θεραπείες τα συστήματα Υγείας, η αβεβαιότητα για την κλινική αποτελεσματικότητά τους που οφείλεται εν μέρει και στον τρόπο που διεξάγονται οι κλινικές μελέτες, οι όλο και περισσότερες ενδείξεις και για άλλες νόσους που έχουν τα τελευταία χρόνια οι ογκολογικές θεραπείες, αλλά και η ύπαρξη των συνδυαστικών θεραπειών που εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την αποζημίωσή τους. Οι λύσεις που προτείνονται και οι οποίες έχουν δοκιμαστεί σε κάποιες χώρες με θετικά αποτελέσματα, είναι οικονομικές κυρίως συμφωνίες με τη φαρμακοβιομηχανία, ελεγχόμενης εισόδου των φαρμάκων, με εκπτώσεις ανάλογα με τον όγκο των φαρμάκων που εισάγονται, αλλά και συμφωνίες που συνδέουν την αποζημίωση με την αποτελεσματικότητα, οι οποίες μοιράζουν τους κινδύνους ανάμεσα στο κράτος και την φαρμακευτική εταιρεία. Η Ιταλία όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κουρλαμπά «είναι η μητέρα των συμφωνιών τέτοιου είδους». Το όφελος από τη χρήση τέτοιου είδους συμφωνιών είναι η μείωση του χρόνου πρόσβασης των ασθενών σε αυτές, που μπορεί να φθάσει και τις 250 μέρες σύμφωνα με ευρήματα έρευνας στην Ιταλία. Στην Ελλάδα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για αυτές τις συμφωνίες, που ενδεχομένως να χρειάζεται και κάποιες ακόμα ρυθμίσεις προκειμένου να ενισχυθεί το έργο των Επιτροπών Αξιόλογησης σημείωσε η κ. Κουρλαμπά.

 

 

Πηγή: HealthDaily