Αύξηση στις δοκιμές γονιδιακών θεραπειών στη Βρετανία

Σημαντική αύξηση κατά 45% σε σχέση με το 2018 καταγράφηκε στις κλινικές μελέτες κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Cell and Gene Therapy Catapult (CGT Catapult), ο τομέας διέθετε μόλις 500 θέσεις εργασίας το 2012, ενώ σήμερα έχει ξεπεράσει πλέον τις 3.000 και προβλέπεται να φτάσει πάνω από 6.000 θέσεις έως το 2024.

Σήμερα στη Βρετανία βρίσκονται σε εξέλιξη 127 μελέτες, γεγονός που αντιπροσωπεύει το 12% των παγκόσμιων μελετών στον κλάδο. Η κύρια ένδειξη για τις κλινικές δοκιμές κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών παραμένει η ογκολογία (39%) ακολουθούμενη από την οφθαλμολογία (13%) και την αιματολογία (12%).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το οικοσύστημα του βρετανικού ΕΣΥ και του Ηνωμένου Βασιλείου παρέχει τις κατάλληλες πλατφόρμες για να επιτρέψουν στις καινοτόμες θεραπείες να προχωρήσουν στη φάση των κλινικών δοκιμών σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό. Οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες απαιτούν νέες προσεγγίσεις, συστήματα και υποδομές που θα επιτρέψουν την παράδοση αυτών των ζωντανών φαρμάκων που αναμένεται να μεταβάλλουν τη ζωή των ασθενών.

Το ευνοϊκό περιβάλλον του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρίζεται διεθνώς με την πλειονότητα των εμπορικών χορηγιών που υποστηρίζονται από διεθνείς οργανισμούς. Το μείζον ερώτημα βεβαίως είναι αν και πώς θα επηρεαστούν οι ερευνητικές προσπάθειες από το επερχόμενο BREXIT.

Πηγή:https://virus.com.gr/