ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ bluebird bio: Θετική Γνωμοδότηση του ΕΜΑ για γονιδιακή θεραπεία για τη β-θαλασσαιμία

Επισυνάπτεται Δελτίο Τύπου της bluebird bio που αφορά στη θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αξιολόγησης Κινδύνου (PRAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) σχετικά με τη διαδικασία Επαναξιολόγησης της Ασφάλειας (Άρθρο 20) για γονιδιακή θεραπεία για τη β-θαλασσαιμία και τη συνέχιση της εμπορικής διάθεσης  στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_bluebirdbio_Θετική Γνωμοδότηση EMA