Δωρεά της Μerck στον ΠΟΥ για κλινική έρευνα

Με στόχο την υποστήριξη ανεξάρτητης έρευνας, η Merck δώρισε 290,000 τεμάχια ιντερφερόνης βήτα-1α στον ΠΟΥ για να χρησιμοποιηθούν στην παγκόσμια κλινική δοκιμή SOLIDARITY.

Πρόκειται μελέτη που διερευνά διάφορες πιθανές θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του COVID-19 και ήδη έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από περισσότερες από 70 χώρες.

Η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε δωρεά για τη διεθνή κλινική δοκιμή DISCOVERY, με χορηγό το γαλλικό ινστιτούτο INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιντερφερόνη βήτα-1α, στη φαρμακοτεχνική μορφή του ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες  χορηγείται σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα Σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΜΣ).  

Ωστόσο, η ιντερφερόνη βήτα 1-α δεν έχει εγκριθεί από καμία ρυθμιστική αρχή ως θεραπεία για τον COVID-19 ή για χρήση ως αντι-ιϊκός παράγοντας.

Η Merck έχει δημιουργήσει «γέφυρες» συνεργασίας με τις παγκόσμιες και τις εθνικές υγειονομικές αρχές για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ασθενών που έχουν επηρεαστεί από τον COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κλινική δοκιμή DISCOVERY επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://presse.inserm.fr/en/launch-of-a-european-clinical-trial-against-covid-19/38737/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κλινική μελέτη SOLIDARITY παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—18-march-2020

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/