Εγκύκλιος βάσει του άρθρου 54 του Ε.Κ.Π.Υ. σχετικά με την καταλληλόλητα των ειδικών υποδημάτων διαβητικών ασθενών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.eopyy.gov.gr/