Καταχώρηση Rapid Tests στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Covid-19

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύστημα του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Covid-19 έχει προστεθεί νέα επιλογή στο μενού με τίτλο “Νέα καταχώρηση Rapid test”, μέσω της οποίας καταχωρούνται οι εξετάσεις και τα αποτελέσματα των Rapid tests που διενεργούνται. Ως Μέθοδος διάγνωσης των rapid tests καθορίζεται αυτόματα από το σύστημα η «Ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου του ιού SARS-CoV-2 σε δείγματα του αναπνευστικού»

 

 

 

 

 

Πηγή: http://medispin.blogspot.com/