Κλινικές μελέτες: Ανάγκη συμμετοχής των συλλόγων ασθενών

Στη διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών στη Διαδικτυακή Διημερίδα για την Κλινική

Έρευνα που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής

(ΕΛ.Ε.Φ.Ι.), αναδείχθηκε η αναγκαιότητα συμμετοχής των συλλόγων ασθενών

στην διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού για τις Κλινικές Μελέτες και

συγκεκριμένα της ελληνικής έκδοσης του εκπαιδευτικού υλικού EUPATI, το

οποίο συζητήθηκε να αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση

Ασθενών, τον Ε.Ο.Φ. και την ΕΛ.Ε.Φ.Ι..

Επιπλέον, υπογραμμίστηκε η σημασία της ουσιαστικής και πλήρως κατανοητής

διαδικασίας συγκατάθεσης στις Κλινικές Δοκιμές, της διασφάλισης του απορρήτου

σε όλα τα επίπεδα του συστήματος και της διευκόλυνσης ανεύρεσης κέντρων

κλινικών δοκιμών, μέσω της Πανελλήνιας Ένωσης Ασθενών και των μελών εταιρειών

της ΕΛ.Ε.Φ.Ι.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Διημερίδας υπήρξαν και οι νεότερες εξελίξεις αναφορικά με την ανάπτυξη πρωτοποριακών θεραπευτικών λύσεων. Συγκεκριμένα, τονίστηκε η αξιολόγηση των νέων σχεδιασμών των Κλινικών Μελετών και η κατανόηση των προκλήσεων που αυτοί διαμορφώνουν για τους ασθενείς, το ερευνητικό προσωπικό και τις ρυθμιστικές αρχές. Ωστόσο, η ποιοτική και ταχύτατη εκτέλεση των κλινικών μελετών με νέους πρωτοποριακούς σχεδιασμούς στα ερευνητικά κέντρα απαιτεί συνεχή ενίσχυση από την πλευρά των χορηγών, προκειμένου να μην αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους ασθενείς.

Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο στην ομαλή διεξαγωγή των μελετών διαδραματίζει η συνεχής εκπαίδευση των ιατρών-ερευνητών αναφορικά με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου, η αποτελεσματική επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές και ο συνεχής διάλογος με τους ασθενείς προκειμένου η ολοκλήρωση των κλινικών μελετών και ο σχεδιασμός των σχετικών υλικών να ικανοποιούν τις ανάγκες τους.

 

 

Πηγη:HealthDaily