Μείωση κλινικών μελετών στη Βρετανία λόγω BREXIT

Περισσότεροι από τα μισά στελέχη (52%) της βιοτεχνολογίας των ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι μια «λιγότερο ελκυστική» χώρα για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών μετά το Brexit, σύμφωνα με νέα έρευνα της ομάδας συμβούλων Alatrica.

Επίσης, το 69% δήλωσε ότι θεωρούν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήταν λιγότερο ελκυστική χώρα για τις αμερικανικές εταιρείες να επιλέξουν το Λονδίνο για να στεγάσουν τα κεντρικά τους γραφεία στην Ευρώπη 5 έως 10 χρόνια μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε.

Σύμφωνα με την Alacrita, σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η προτιμώμενη χώρα στην ΕΕ για κλινικές δοκιμές, καθώς και η κορυφαία επιλογή για την ίδρυση ευρωπαϊκών γραφείων, αλλά τα ευρήματα της νέας έρευνας υποδηλώνουν ότι η εξέχουσα θέση της χώρας σε αυτές τις περιοχές θα μπορούσε να μειωθεί δραματικά μετά τις 29 Μαρτίου.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ενώ τα αμερικανικά στελέχη των φαρμακευτικών θεωρούν την Ευρώπη σημαντική, δεν κατανοούν ιδιαίτερα την αγορά. Το 98% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι μια βασική αγορά για τα προϊόντα τους, αλλά μόλις το 2% δήλωσαν ότι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τους μηχανισμούς τιμολόγησης και αποζημίωσης στην περιοχή.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι περισσότεροι από ένα στα οκτώ στελέχη φαρμακευτικών στις ΗΠΑ σκέφτονται για το πώς η αγορά της ΕΕ διαφέρει από εκείνη στις ΗΠΑ πολύ αργά. Το 13% δηλώνει ότι το κάνουν αυτό κατά τη διάρκεια ή μετά τη Φάση ΙΙΙ, όταν η βέλτιστη πρακτική είναι να το εξετάσουμε κατά τη Φάση Ι, όπως τονίζει η Alacritca, υπογραμμίζοντας εκ νέου την ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση στον τομέα αυτό.

 

Πηγη:https://virus.com.gr/