Νέα έκθεση συνδέει παιδικό άσθμα και ατμοσφαιρική ρύπανση

Μια νέα μελέτη επιβεβαιώνει ότι το παιδικό άσθμα συνδέεται με την έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση από διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2), που σχετίζεται με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

H μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Lancet Planetary Health Journal και παρέχει την πρώτη παγκόσμια εκτίμηση της επιβάρυνσης από την επίπτωση του παιδικού άσθματος που αποδίδεται στη ρύπανση, εκτιμώντας τελικά την έκταση της βλάβης.

Ειδικότερα, εκτιμά ότι το 13% όλων των περιπτώσεων παιδικού άσθματος παγκοσμίως μπορεί να αποδοθεί σε ρύπανση από διοξείδιο του αζώτου με το 64% αυτών των περιπτώσεων να συμβαίνει σε αστικά κέντρα.

Ο επιπολασμός του παιδικού άσθματος έχει αυξηθεί εντυπωσιακά από τη δεκαετία του 1950 και το άσθμα είναι πλέον η συχνότερα αναφερθείσα μη μεταδοτική ασθένεια μεταξύ των παιδιών παγκοσμίως. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ρύπανση από την κυκλοφορία μπορεί να βλάψει τους αεραγωγούς, οδηγώντας σε φλεγμονή και ανάπτυξη του άσθματος σε παιδιά έχουν γενετική προδιάθεση στην πάθηση.

Ενώ δεν είναι σαφές ποια ουσία στην ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υπεύθυνη, προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι η έκθεση στο διοξείδιο του αζώτου είναι το κλειδί. Οι εκπομπές ρύπων από τα αυτοκίνητα μπορούν να συμβάλουν έως και στο 80% του διοξειδίου του αζώτου στο περιβάλλον στις πόλεις.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα σχετικά με τη συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου και την επίπτωση του άσθματος για να εκτιμήσουν τον αριθμό των νέων περιπτώσεων σε παιδιά ηλικίας από 1 έως 18 ετών που μπορεί να σχετίζονται με τη ρύπανση της κυκλοφορίας. Από τις 194 χώρες που αξιολογήθηκαν, η Νότια Κορέα βρέθηκε στην κορυφή, όπου σχεδόν το ένα τρίτο (31%) των νέων διαγνώσεων να  συνδέονται με την έκθεση σε διοξείδιο του αζώτου.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το 92% των περιπτώσεων παιδικού άσθματος που οφείλονται στην έκθεση σε ρύπανση από τα αυτοκίνητα σημειώθηκαν σε περιοχές με μέσες συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου κάτω από την κατευθυντήρια γραμμή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) της τάξης των 21 ppm!

«Η ρύπανση από το διοξείδιο του αζώτου φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση του παιδικού άσθματος τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι η κατευθυντήρια γραμμή του ΠΟΥ για ετήσιες μέσες συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου ενδέχεται να χρειαστεί να επανεξεταστεί», δήλωσε η Δρ. Susan Anenberg, μέλος της ερευνητικής ομάδας από το Πανεπιστήμιο George Washington.

 

Πηγη:https://virus.com.gr