Νέα Μονογραφία: Οστική διαταραχή κάτωθεν της βλάβης στην Κάκωση Νωτιαίου Μυελού

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η αιφνίδια απώλεια κινητικής λειτουργίας σε τµήµατα του νωτιαίου µυελού, οδηγεί σε ακινητοποίηση και περιπλέκεται από οστική διαταραχή και κατάγµατα κάτω από το επίπεδο της βλάβης. Η οστική διαταραχή κάτωθεν της βλάβης στην κάκωση νωτιαίου µυελού, τραυµατικής ή παθολογικής αιτιολογίας, έχει πολυπαραγοντική παθοφυσιολογία. Αντιοστεοπορωτική φαρµακευτική αγωγή πρέπει να αρχίζει στην πρώιµη φάση της βλάβης, να είναι ισχυρή και να επαναλαµβάνεται µετά από προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας, της οστικής πυκνοµετρίας, των βιοχηµικών δεικτών και της νεφρικής λειτουργίας. Η ενηµέρωση των επιστηµόνων υγείας αναφορικά µε το θέµα θα βοηθήσει στην εξοικείωση τους µε την οµάδα ατόµων µε κάκωση νωτιαίου µυελού αλλά και στην πρόληψη των «παραπληγικών» καταγµάτων που υφίστανται.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,

Ιωάννης Ελ. ∆ιονυσιώτης
Φυσίατρος – Ιατρός Αποκατάστασης
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

 

 

 

 

MONOGRAFIA_23_COVER