Οι ενδείξεις των εμβολίων για COVID-19 δεν πρέπει να παραβιάζονται

Προειδοποίηση από τις φαρμακοβιομηχανίες

 

«Κάθε μεταβολή στην δοσολογία των εμβολίων που έχουν δοκιμασθεί και εγκριθεί και κάθε τροποποίηση του χρονικού διαστήματος του εμβολιασμού με τα εμβόλια κατά της Covid-19 πρέπει να βασίζονται στην επιστήμη και σε μία διαφανή ερμηνεία των δεδομένων», αναφέρουν εμφατικά σε κοινή ανακοίνωση τους οι μεγαλύτερες επαγγελματικές ενώσεις του τομέα της φαρμακοβιομηχανίας, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες (IFPMA, PhRMA, EFPIA, Vaccines Europe, BIO, ICBA). Η εν λόγω ανακοίνωση είχε σαν αφορμή το γεγονός ότι αρκετές χώρες αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν την δοσολογία των εμβολίων ή να μεγαλώσουν το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις δόσεις πέραν των ορίων που έχει καθορίσει η κατασκευάστρια εταιρεία, με στόχο να εμβολιάσουν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, δεδομένου ότι η πανδημία συνεχίζει να έχει καταστροφικές διαστάσεις, και οι ποσότητες των εμβολίων δεν αρκούν για εμβολιασμούς όλου του πληθυσμού. Ωστόσο, οι φαρμακοβιομηχανίες θεωρούν ότι «οι στρατηγικές εφαρμογής των εμβολίων πρέπει να βασίζονται στα αποτελέσματα των κλινικών εξετάσεων και την εξέλιξη των γνώσεων» και κατά συνέπεια να υποστηρίζουν «την παραδοχή των δοσολογιών που καθορίσθηκαν κατά τις κλινικές δοκιμές». Για τις ενώσεις της φαρμακοβιομηχανίας υπάρχει ο κίνδυνος, αν οι στρατηγικές αυτές δεν έχουν αποτέλεσμα, να τροφοδοτήσουν περαιτέρω έναν ήδη ισχυρό σκεπτικισμό απέναντι στα εμβόλια.

 

 

Πηγη:HealthDaily