Πανος Καναβος: «Για κάθε μήνα lockdown, απώλεια δυο μονάδων ΑΕΠ»

Ποιες οι προτάσεις του για την επόμενη μέρα στο σύστημα υγείας

 

Το σοκ για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συμμετρικό, καθώς η πανδημία έχει επηρεάσει όλα τα κράτη- μέλη, όμως η διαφαινόμενη ύφεση για το 2020 (-4,25% στην Πολωνία σε – 9,75% στην Ελλάδα) και η ισχύς της ανάκαμψης για το 2021 αναμένεται να διαφέρουν σημαντικά.

Η οικονομική ανάκαμψη κάθε κράτους-μέλους θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και από τη δομή της οικονομίας και την ικανότητα κάθε χώρας να ανταποκρίνεται με σταθεροποιητικές πολιτικές. Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων ο καθηγητής του LSE, Πάνος Καναβός, μιλώντας στο συνέδριο «The Future of Healthcare in Greece».

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το lockdown έχει επηρεάσει άμεσα τομείς που ευθύνονται για το ένα τρίτο του ΑΕΠ στις μεγάλες οικονομίες, ίσως περισσότερο σε άλλες χώρες. Για κάθε μήνα lockdown εκτιμάται απώλεια δύο ποσοστιαίων μονάδων από την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ και σημαντική αύξηση της ανεργίας, με πιθανή μόνιμη απώλεια θέσεων εργασίας.

Ο καθηγητής παρουσίασε δύο σενάρια για την επόμενη μέρα, ένα αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο, τονίζοντας ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ισχύσει ένα μέσο σενάριο, το οποίο συνεπάγεται μέτρια ανάπτυξη και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην οικονομία. Στο σενάριο αυτό μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά διάφοροι τομείς, συμπεριλαμβανομένου της κλάδου υγείας.

Ο κ. Καναβός κατέθεσε ορισμένες προτάσεις, ώστε να επηρεαστούν θετικά η υγεία και η πρόσβαση των ασθενών στο άμεσο μέλλον:

  1. Η διακυβέρνηση του συστήματος υγείας πρέπει να αλλάξει για να γίνει πιο ευέλικτη και να ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση της οξείας κρίσης.

 

  1. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη παρακολούθηση της υγειονομικής περίθαλψης, μέτρηση επιδόσεων, προγραμματισμός εργατικού δυναμικού, διαχείριση κινδύνου, ανεξάρτητη εποπτεία.

 

  1. Απαιτούνται επενδύσεις στη δημόσια υγεία, υποδομή δεδομένων και κάλυψη υγείας.

 

  1. Δυνατότητα αυξημένης χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για την πρωτοβάθμια περίθαλψη και την υγειονομική περίθαλψη γενικά.

 

  1. Ευελιξία στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και επανατοποθέτηση οξέων και περιπατητικών εγκαταστάσεων.

 

  1. Ευελιξία στη ρύθμιση των διαδικασιών και των παρεμβάσεων αλλά αυξημένο βάρος των ασθενών που έχουν εγκαταλείψει τη θεραπεία τους. 7. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην έρευνα.

 

  1. Ευκαιρία για πολύ στενότερη διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων.

 

  1. Δυνατότητα καταγραφής των πραγματικών απαιτήσεων.

 

  1. Βελτιωμένα συστήματα προμηθειών και διαχείριση αποθεμάτων για την αποφυγή εξαντλήσεων αποθεμάτων.

 

  1. Επαναχρησιμοποίηση φαρμάκων και συνεργασίες Ε & Α μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 

 

Πηγη:HealthDaily