Παράνομη η ανάρτηση πακέτων προσφορών από ιατρούς

Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επιβεβαιώνει απόφαση του ΙΣΑ να τιμωρηθεί μέλος του σχετικά με την ανάρτηση τιμοκαταλόγου και πακέτων προσφορών στην ιστοσελίδα του.

Σε ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τονίζεται ότι απορρίφθηκε η προσφυγή ιατρού μέλους του, «ο οποίος είχε τιμωρηθεί μετά από ανώνυμη καταγγελία σε βάρος του για παραβίαση των κειμένων διατάξεων περί προσωπικής προβολής και διαφήμισης, με βάση το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του ιατρείου του στο διαδίκτυο».

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΙΣΑ είχε «καταδικάσει» την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τιμοκαταλόγου (πίνακα αμοιβών) για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Μάλιστα, στη σχετική ανάρτηση ο εν λόγω γιατρός είχε ανακοινώσει και πακέτα προσφορών, με στόχο, κατά την κρίση του, τη διαφήμιση και προσέλκυση πελατείας. Όμως από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΙΣΑ είχε απεφανθεί ότι προχώρησε σε αυτή την ενέργεια «κατά τρόπο που δεν ανταποκρινόταν στους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας».

Στην πρόσφατη απόφασή του «το Δικαστήριο έκρινε ότι ο ιατρός με την ανάρτηση αμοιβών και προσφορών επιδίωκε τη διαφήμιση των υπηρεσιών που παρείχε, μία ανάρτηση, η οποία κατ’ ανάγκη θέτει άμεσα στους αναγνώστες της σχετικής καταχώρησης την οικονομική παράμετρο για την επιλογή ιατρού».

Επίσης, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του ότι ο προσφεύγων, στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο, «δεν περιορίστηκε σε πληροφόρηση σχετικά με τους τίτλους σπουδών του, τις ώρες επισκέψεων στο ιατρείο του και τις παρεχόμενες από τον ίδιο ιατρικές υπηρεσίες σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 3 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας».

Τέλος, η δικαιοσύνη έκρινε με βάση το άρθρο 18 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ιατρού, που θα έπρεπε να αφήνει το περιθώριο στον ασθενή να  επιλέξει ιατρό κυρίως με επιστημονικά κριτήρια.

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/