Το έργο In-MedTour – «Innovative Medical Tourism Strategy»

Το έργο αποτελεί μια διασυνοριακή προσπάθεια που θα διασυνδέσει τους τομείς της υγείας και της έρευνας με τις τοπικές επιχειρήσεις.

Η Καινοτόμα Στρατηγική για τον Ιατρικό Τουρισμό αποτελεί το θέμα του έργου In-MedTour – “Innovative Medical Tourism Strategy”, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020 με προϋπολογισμό ύψους 897.703,80 ευρώ .

Στο έργο συμμετέχουν το Υπουργείο Τουρισμού, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – ΕΟΠΥΥ – (Περιφερειακή Διεύθυνση Ιωαννίνων- Επικεφαλής Εταίρος), ο Δήμος Santa Cesarea Terme , το Πανεπιστήμιο Πάτρας– Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Brindisi /

Το έργο αποτελεί μια διασυνοριακή προσπάθεια που θα διασυνδέσει τους τομείς της υγείας και της έρευνας με τις τοπικές επιχειρήσεις. Οι πάροχοι υγείας και φιλοξενίας που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή θα συνδεθούν σε ένα σύγχρονο e-cluster, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Το e-Cluster θα συμβάλει στην ανάπτυξη υπηρεσιών συνεργασίας και δικτύωσης, και στην πρόσβαση στις δυνατότητες που προσφέρει η έρευνα και καινοτομία. Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθεί επίσης η πλατφόρμα e-Tour Facilitator, η οποία θα απευθύνεται στους τελικούς χρήστες του Τουρισμού Υγείας, δηλαδή στους ασθενείς-τουρίστες.

Αυτή η πλατφόρμα θα προσφέρει προσωποποιημένες πληροφορίες προς τους ασθενείς διευκολύνοντας την αναζήτηση υπηρεσιών υγείας και φιλοξενίας στη διασυνοριακή περιοχή. Συνολικά, το έργο θα προσφέρει ένα νέο τουριστικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας και θα φέρει σε επαφή τις επιχειρήσεις με ερευνητικούς φορείς βελτιώνοντας την πρόσβασή τους σε εφαρμογές έρευνας και τεχνολογίας.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr