Το Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. για τον Καρκίνο

Στις 4 Φεβρουαρίου – Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει το πολυαναμενόμενο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον Καρκίνο σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον Καρκίνο θα προτείνει δράσεις σε κάθε στάδιο της νόσου: πρόληψη (τρόπος ζωής, ρύπανση, εμβολιασμός), διάγνωσηθεραπεία και επιβίωση.

Η αντιμετώπιση του καρκίνου έχει θεμελιώδη σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Μέχρι το 2035, θα υπάρξει διπλασιασμός των περιπτώσεων καρκίνου και το 40% του πληθυσμού θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο σε κάποια στιγμή της ζωής του. Ωστόσο, ταυτόχρονα, το 40% όλων των καρκίνων μπορεί να αποτραπεί εάν εφαρμόσουμε αυτό που γνωρίζουμε ήδη.

Η επίτροπος για την υγεία κα Στέλλα Κυριακίδη

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση αυτούς τους αριθμούς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula Von der Leyen ανέθεσε στην Stella Kyrikaides, Επίτροπο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, να δρομολογήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον καρκίνο.

Η ημερίδα θα φέρει σε επαφή πολιτικούς, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, υπουργείων υγείας, κορυφαίων ακαδημαϊκών, επιστημόνων και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, του ιδιωτικού τομέα και των ΜΚΟ καθώς και των καρκινοπαθών και των επιζώντων από καρκίνο, που θα μοιραστούν τις προσωπικές τους μαρτυρίες. Η εγγραφή στην εκδήλωση μπορεί να γίνει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

 

Πηγή:https://virus.com.gr/