ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.55923/14-9-21 : Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2021-2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55923-21