Αγγελία πρόσληψης Ιατρών

 H ιατρική εταιρεία Zante Medical Care με έδρα τη Ζάκυνθο προσφέρει εργασία σε ιατρούς με ειδικότητα

(παιδιατρική, παθολογική, ορθοπαιδική, Ω.Ρ.Λ. και γενική ιατρική) ή άνευ ειδικότητας,

για τη στελέχωση  του ιατρικού της Κέντρου και των περιφερειακών ιατρείων της κατά την θερινή περίοδο 2020.

Μισθός πολύ ικανοποιητικός.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@zantemedcare.gr.

Τηλ. επικοινωνίας 6984 263 172″