Αναζήτηση ειδικών ιατρών για εφημερίες – ΚΑΑ ANIMUS

Το Κέντρο Αποκατάστασης  και Αποθεραπείας ANIMUS (Λάρισα) αναζητά συνεργασία με Ιατρούς, ειδικευμένους ή έχοντας ολοκληρώσει την εκπαίδευση ειδικότητας, για την κάλυψη εφημεριών του κέντρου.

Ωράριο υπό συζήτηση, μετά από συνεννόηση και εξατομικευμένη συμφωνία.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου κ. Φραγκάκη,  για περαιτέρω πληροφορίες.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  6936797669

Αποστολή βιογραφικών στο email : mfra@animus.com.gr