Ζήτηση Ιατρού

Η Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας της Αθαμανίας

ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρό για το διάστημα  15 Ιουλίου-20 Αυγούστου.

Απαραίτητα προσόντα: Άδεια Άσκησης επαγγέλματος,Εμπειρία.

Παρέχονται: ελκυστικό πακέτο αποδοχών, διαμονή, διατροφή, ασφάλιση.

Τηλ. επικοινωνίας: 6980411701 Ράπτη Ελένη