Μικροβιολογικού Εργαστηρίου εξοπλισμός :Πωλείται

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ εξοπλισμός, αιματολογικός αναλυτής Sysmex Kx -21 Ν Sysmex Xt 1800 Sysmex xt 2000,

βιοχημικός αναλυτής Mindray BS300 ,

ανοσολογικός Elecsys-2010,

πληροφορίες 6973068781