Προσλήψεις Ιατρών και Οδοντιάτρων στο Παρίσι

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο μεγαλύτερος Ιδιωτικός Όμιλος Κλινικών στο Παρίσι θα βρίσκεται στην Αθήνα 29-30 Σεπτεμβρίου για να διεξάγει συνεντεύξεις σε Έλληνες Ιατρούς και Οδοντιάτρους για την κάλυψη θέσεων στις κλινικές του με υψηλές απολαβές και πολλά προνόμια.

Σας επισυνάπτω την ανακοίνωση του Ομίλου μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες με την παράκληση αν μπορούν να δημοσιευτούν στο website σας και στο newsletter του συλλόγου σας.

Προσλήψεις Ιατρών και Οδοντιάτρων στο Παρίσι, 29-30.09.2018

Όλες οι υπηρεσίες μας, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης είναι δωρεάν.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Με εκτίμηση