Άμεση πρόσληψη 40 εργαζομένων διάφορων ειδικοτήτων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

«Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η Υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου ανταποκρίθηκαν άμεσα στα επίμονα αιτήματά μας για προσλήψεις προσωπικού που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των δομών και την υποστήριξή ευπαθών συμπολιτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας» τονίζει η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Δήμητρα Παππά.

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να ανταποκριθεί στις έκτακτες ανάγκες που αντιμετωπίζει η χώρα, στην αδιάκοπη λειτουργία των δομών πρόνοιας της χώρας, την ανάγκη για αυξημένη υποστήριξη των φιλοξενούμενων και των εργαζόμενων στις δομές αυτές, προχωρά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων όπως γιατρούς, νοσηλευτές καθώς και άλλες κατηγορίες υποστηρικτικού και υγειονομικού προσωπικού.

Για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας προβλέπονται προσλήψεις συνολικά 40 θέσεων σε διάφορες ειδικότητες. Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε ο πίνακας θέσεων για το κέντρο μας  είναι ο παρακάτω:

 

ΚΚΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 7
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 9
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 9
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
Σύνολο 40

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και θα εξεταστούν εντός 3 ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της ΚΥΑ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες το ταχύτερο δυνατό.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης ανάλογα με τη θέση για την οποία κάνουν αίτηση, οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης (π.χ. δεν έχουν καταδικαστεί σε κακούργημα) και υποβάλλουν την αίτηση εντός προθεσμίας. Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει στις 30.09.2020.

Για να δείτε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου πατήστε εδώ

Για να δείτε την ΚΥΑ πατήστε εδώ