ΑΔΑ: 6ΣΧΥ7ΛΛ-8Κ2 – Κοινή Υπουργική Απόφαση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

ΑΔΑ: 6ΣΧΥ7ΛΛ-8Κ2 – Με την Αριθμ.Γ2α/88300/19 (ΦΕΚ 1266/Β΄/9-4-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» μετατράπηκαν δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σε (2) δύο οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής (πλήρης χρόνος) Η πλήρωση των δύο (2) παραπάνω θέσεων σε πρώτη εφαρμογή και εφόσον οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων είναι πλέον των δύο (2) θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 2-7-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας κ Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε.Θ ( 26ης Οκτωβρίου 64)

6ΣΧΥ7ΛΛ-8Κ2