Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά με την απασχόληση ιατρών στο Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) για τη διαχείριση των ασθενών στις κλίνες ΜΕΘ

Επισυνάπτεται πρόσκληση ενδιαφέροντος η οποία αφορά την απασχόληση ιατρών στο Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ αναφορικά με τη διαχείριση των ασθενών στις κλίνες ΜΕΘ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

 

 

 

Πηγη: https://www.moh.gov.gr/