Πρόσκληση ενδιαφεροντος σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων Γενικών Ιατρών για θέση Επικουρικών στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 8895

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ