Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για Ιατρούς στο Νοσοκομείο Θήρας απο ΑΕΜΥ ΑΕ

πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για 3 ιατρούς (Καρδιολόγο- Παιδίατρο- Νεφρολόγο) για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας,

προσκληση