Πρόσληψη Παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Ιάσμου Ν. Ροδόπης

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Κομοτηνή 11-06-2020                          Α.Π. 491

Αγαπητοί συνάδελφοι σας κοινοποιούμε έγγραφο του Δήμου Ιάσμου σχετικά με την πρόσληψη παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Ιάσμου νομού Ροδόπης προς ενημέρωσή σας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                     Ο Γραμματέας

                    Κων. Χαριτόπουλος                 Βασ. Πετμεζάς

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   ΙΑΣΜΟΣ 10 Ιουνίου 2020 

ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                                                      Αριθ. Πρωτ. 3129

ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 

                               

Ταχ.Δ/νση: Εθνικής Αμύνης 4

Τηλ.2534350100

ΦΑΞ.2534350109                                                   

e-mail: politis@iasmos.gr      

Τ.Κ.  69200

                                       ΠΡΟΣ

                              ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

                            ΚΟΙΝ:ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ

                               ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

                                                                                                       

                             

ΘΕΜΑ: « Πρόσληψη Παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Ιάσμου »

 

Η απουσία Παιδιάτρου από το Κέντρο Υγείας Ιάσμου αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας, καθώς το Κέντρο Υγείας εξυπηρετεί την ευρεία περιοχή του Δήμου και κυρίως του ορεινού όγκου του.

Από τις 3 οργανικές θέσεις που υπάρχουν ,η μία παιδίατρος έχει συνταξιοδοτηθεί , η δεύτερη έχει μετακινηθεί στο νοσοκομείο Κομοτηνής και η τρίτη βρίσκεται σε διαρκής αναρρωτική άδεια. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία του Κέντρου Υγείας και την μη εξυπηρέτηση των σχολικών μονάδων του δήμου μας.

Ως ένδειξη καλής θελήσεως, είμαστε πρόθυμοι να καλύψουμε τις δαπάνες στέγασης του/της Παιδιάτρου που θα καλύψει την θέση. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν στη λίστα επικουρικού προσωπικού της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες για να στελεχωθεί με Παιδίατρο το Κ.Υ Ιάσμου σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Καθώς επίσης να κοινοποιηθεί το έγγραφο προς όλους τους ιατρικούς συλλόγους διαμέσου του συλλόγου.

 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

`                                   ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ