Πρόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2019-2020