Φ.Ε.Κ.

ΦΕΚ 4898… 2018

fek_4138_20-09-2018_eidikothtes

ΦΕΚ 4523

EGKYKLIOS GIANNOYLATOS

fek N_4025_2011

FEK-713B

N-4413-ΦΕΚ-148-Α-8-8-2016-Μόνο-τα-ιατρικά-για-εξετάσεις-υποψηφίων-οδηγών

Ν.3418,ΑΡΘΡ.5

ν4486-115 7-8-2017

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ_4025_v2

ΝΣ ΠΦΥ

Π.Δ. 84-2001

Π.Δ.410-1988

ΠΟΛ.119112.8.2014

φεκ _173_28082014

ΦΕΚ 70 τΑ

ΦΕΚ 1088-30-4-13

ΦΕΚ 2243

ΦΕΚ- Κατάλογος παθήσεων

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟN 4512 2018 ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 271-342 ΣΕΛ 198-342

ΦΕΚ Β 3054-2012 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)

2273-2014

ΦΕΚ-200-2018 ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

4512_2018_

fek-43-4600-2019

ΦΕΚ-3958_12-9-2018-τΒ-Ονομασία-περιεχόμενο-και-προϋποθέσεις-απόκτησης-τίτλου-ιατρικής-εξειδίκευσης-από-ιατρούς-ειδικευμένους

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) και την κατηγοριοποίησή τους

ΦΕΚ:ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΑΥΤΟΤΕΛ.ΙΔΙΩΤΙΚ.ΜΗΝ

ΦΕΚ-1373_22-4-2019-ΤΒ-Καθορισμός-δικαιολ-διαδικασίας-για-βεβαίωση-άσκησης-ιατρικού-επαγγέλματος-και-ιατρικής-ειδικότητας

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΦΕΚ 148Α 8-8-2016 ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦEK-40-A-2019-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΦΕΚ (Α’ 161) Ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις».

ΦΕΚ-161219

 

Νομοθεσία που αφορά στους ιατρούς εργασίας:

ΦΕΚ 75Α_ Ν 3762_2009 – Αρ 12 Ιατροί εργασίας

Υ.Α.Υ7αΓΠ.-Οικ.-112498-2009 – Ιατροί εργασίας

N_3850/2010 – Ιατροί εργασίας

Ν 3996_11 – Αρθρο 29 Ιατροί εργασίας

Ν 4144_2013 ΦΕΚ 88 – ιατροί εργασίας αρ 23

ΦΕΚ-3509-21.8.2018-Κατάλογος-Ιατρών-Εργασίας