Συνέδριο χωρίς… συνέδρους

Η απουσία συζήτησης για τα “καυτά” προβλήματα στο χώρο της Υγείας κυριάρχησε στο 15ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), που πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Οι κενές καρέκλες και τα χασμουρητά την πρώτη ημέρα, στην αίθουσα που διεξάγονταν το συνέδριο, αποδείχτηκαν προάγγελοι μιας εκφυλισμένης διαδικασίας η οποία κανονικά έχει εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα (επαναλαμβάνεται κάθε 3 χρόνια). Με τη συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων εκτός αιθούσης, όμως, το συνέδριο περιορίστηκε στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων χωρίς ουσιαστικό διάλογο για τα προβλήματα των εργαζομένων στα νοσοκομεία.

Ενδεικτικό είναι πως οι εργασίες ολοκληρώθηκαν δίχως τη λήψη απόφασης, ενώ ζητήματα τα οποία τέθηκαν από παριστάμενους παραπέμφθηκαν σχετικά στο γενικό συμβούλιο που θα εκλεγεί.

Αν και η καταμέτρηση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη (εκκρεμεί μία κάλπη), το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την κατανομή των εδρών στο νέο όργανο είναι προδικασμένο και διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΣΚΕ:  11 έδρες (από 11 το 2015)

ΔΑΚΕ: 7 έδρες (από 7 το 2015)

ΠΑΜΕ: 5 έδρες (από 6 το 2015)

ΑΡΜΑ: 5 έδρες (το 2015 ήταν σε κοινό ψ/δ με το ΜΕΤΑ-ΕΑΣ)

ΑΓΩΝΑΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ: 4 έδρες (από 3 το 2015)

ΜΕΤΑ-ΕΑΣ: 1 έδρα (από 6 το 2015)

Καμία έδρα δεν κατάφεραν να πάρουν οι παρατάξεις: Συσπειρώσεις, Ταξική Πορεία και Ακίδα με βάση το εκλογικό μέτρο (25 ψήφοι).

Αντίστοιχα, οι αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ κατανέμονται ως εξής:

ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚΕ): 37

ΔΑΚΕ: 23

ΠΑΜΕ: 17

ΑΡΜΑ: 15

ΑΓΩΝΑΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ: 9

ΜΕΤΑ-ΕΑΣ: 4

Συσπειρώσεις: 3

 

Πηγη:https://virus.com.gr

Ευρωπαϊκή “πλατφόρμα” ενημέρωσης για τον καρκίνο

Μόλις άρχισε να λειτουργεί! Το ευρωπαϊκό σύστημα ενημέρωσης για τον καρκίνο εκτιμά τις επιπτώσεις του καρκίνου και την εξέλιξή τους με την πάροδο του χρόνου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παρακολουθήστε το σύντομο βίντεο του Science Hub της ΕΕ και του Κοινού Κέντρου Ερευνών, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό και ποια οφέλη μπορεί να αποφέρει.

 

πηγη:https://virus.com.gr

Τροποποίηση απόφασης καθορισμού κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

Στην τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής των γιατρών και οδοντιάτρων που θα διορίζονται στο ΕΣΥ, προχώρησε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

 

Τροποποιήθηκε η απόφαση καθορισμού κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

Τα κριτήρια πάντως γίνονται πιο αυστηρά ενώ θα ελέγχονται λεπτομερώς όλα τα έγγραφα και τα πτυχία που θα κατατίθενται δεδομένου ότι αυξάνονται τα κρούσματα των πλαστών πτυχίων.

“Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα
σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ., καθώς και της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μιας (1) Δ.Υ.ΠΕ.

Στην αίτηση του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησης
του για κάθε θέση.

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr μέσα σε προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης και αναφέρεται και στην απόφαση προκήρυξης της θέσης.

Τα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου βιογραφικού σημειώματος αφορούν στα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, στα τυπικά προσόντα που τεκμηριώνουν
σύμφωνα με την προκήρυξη το παραδεκτό της υποψηφιότητας του και στα ουσιαστικά προσόντα που συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 1, 2, 3, 4 και 5 του παραρτήματος.

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’/75) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν
στοιχείων του υποψηφίου.

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία του τρίτου εδαφίου κατατίθενται σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης από τον υποψήφιο, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, ή αποστέλλονται από αυτόν ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω
αρμόδια υπηρεσία”.

Διαβάστε παρακάτω τις προβλέπεται στην απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ:

Τροποποίηση απόφασης καθορισμού κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

 

ΠΗΓΗ:health report

 

 

 

 

APLS 03-04/03/2018 Ιατρικη Σχολη Πανεπιστημιου Κρητης.

Το  APLS Crete  επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργανώνει στο Ηράκλειο 03-04 Μαρτίου 2018, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ADVANCED PEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE, APLS) με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS (2016-2020).

 

To Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές ΤΕ/ΠΕ, γενική υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης, Επείγουσας Ιατρικής και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών.  Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου, οι υποψήφιοι εάν το επιθυμούν καθίστανται Διαπιστευμένοι Διασώστες Παιδιών (ΑPLS Providers), από το Advanced Life Support Group.

 

Κόστος σεμιναρίου

 

300 ΕΥΡΩ (Τα υπόλοιπα 50 ευρώ του κόστους είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας «Aντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος»).

 

Δηλώσεις συμμετοχής

 

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι πολύ περιορισμένος (24 άτομα), παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής και να την επιστρέψετε με φαξ ή με email στη Γραμματεία του Σεμιναρίου.

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

 

 

Julieta Perez

Μ.Ε.Θ. ΠΑΙΔΩΝ 

Πα.Γ.Ν.Η.

Τηλ. 2810-392119

Φαξ 2810-392652

Νέα ομάδα εργασίας για τροποποιήσεις σε Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων

Συγκροτείται νέα ομάδα εργασίας  για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση, την λειτουργία και την εποπτεία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας με απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Υγείας, Γιώργου Γιαννόπουλου.

Ως μέλη της ομάδας ορίστηκαν οι εξής:

1. ΜΠΑΡΚΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών με αναπληρωτή τον
ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ, Επιστημονικό Συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών.
2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας που υπηρετεί στο Γραφείο
του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με αναπληρωτή τον
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Συνεργάτη του Υπουργού Υγείας .
3. ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νομικός Σύμβουλος του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Υγείας με αναπληρώτρια την ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ, Νομικό, Ειδική
Σύμβουλο του Υπουργού Υγείας .
4. ΣΙΜΠΕΡΑ ΝΕΛΛΗ, υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας που υπηρετεί στο Γραφείο του
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με αναπληρώτρια την
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΕΡΙΑΝΝΑ, άμισθη Συνεργάτιδα του Υπουργού Υγείας.
5. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, Προϊσταμένη της Δ/νσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων του
Υπουργείου Υγείας με αναπληρώτρια την ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ, Προϊσταμένη του
Τμήματος Εξαρτησιογόνων Ουσιών της ως άνω Διεύθυνσης Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η ΣΙΜΠΕΡΑ ΝΕΛΛΗ.
Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, που υπηρετεί στο
Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

Πηγη:http://www.healthview.gr

Σε εφαρμογή άμεσα ο νέος κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα στις επιχειρήσεις Υγείας

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που «ενεργοποιείται» τον ερχόμενο Μάιο και αφορά όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στο χώρο της Υγείας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με το νέο Κανονισμό, ενισχύεται το πλέγμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατοχυρώνονται επαρκέστερα τα δικαιώματα του ατόμου του οποίου τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία, καθώς επίσης εξασφαλίζεται η δυνατότητα αποτελεσματικότερου ελέγχου επί αυτών.

Ειδικότερα, ο Ευρωπαϊκός Kανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία.

Αφορά όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές, που με οποιονδήποτε τρόπο συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και εν γένει διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών, σχετιζόμενων με τους πελάτες τους, εργαζομένων, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων. Ως εκ τούτου, υπόκεινται στην τήρησή του όλες οι επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες.

Για τους Πολίτες, μεταξύ άλλων, ο Κανονισμός προβλέπει τα εξής δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων:

  • Ενημέρωση με σαφήνεια και διαφάνεια από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (ταυτότητα και στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας, είδος δεδομένων, σκοπός επεξεργασίας, πιθανοί αποδέκτες των δεδομένων κ.λπ.).
  • Δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, όταν αυτά υφίστανται επεξεργασία.
  • Δυνατότητα απαίτησης διόρθωσης ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Αίτημα διαγραφής (λήθη) των προσωπικών του δεδομένων υπό προϋποθέσεις (ανάκληση συγκατάθεσης, παράνομη απόκτηση, απουσία επιτακτικών και νόμιμων λόγων επεξεργασίας κ.λπ.).
  • Δυνατότητα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν καταδείξει επιτακτικούς λόγους για την επεξεργασία αυτή.

Πηγη:http://www.healthview.gr

 

Η γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για τα μεγάλα δεδομένα (big data) στην Υγεία (PDF)

Μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε ολόκληρη την Γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής σχετικά με τα μεγάλα δεδομένα (big data) στην Υγεία στον παρακάτω σύνδεσμο, με την ένδειξη «Συνημμένα αρχεία»

Η γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής 

 

 

ΕΟΠΥΥ: Ποιες εξετάσεις δικαιούνται οι ασφαλισμένοι ανά ηλικία

Συγκεκριμένες εξετάσεις δωρεάν μέσω ΕΟΠΥΥ προβλέπονται ανά ηλικία σε δημόσιες δομές.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ που εξεδόθη το 2012 και αναμένεται να ανανεωθεί σύντομα, προβλέπονται εξετάσεις προληπτικού χαρακτήρα για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ χωρίς συμμετοχή στις δημόσιες δομές τουλάχιστον.

Βέβαια τα δεδομένα για την πραγματοποίηση εξετάσεων αλλάζουν …συχνά πυκνά και διαφοροποιείται τόσο ο τρόπος όσο και η ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ. Διαβαστε ΕΔΩ για τις εξωσωματικές: “ΕΟΠΥΥ: Πως θα εγκρίνεται ο ορμονολογικός έλεγχος για εξωσωματικές! Όλη η διαδικασία”

Υπάρχουν ωστόσο κάποιες εξετάσεις που προς ώρας καλύπτονται από τον Οργανισμό.

Συγκεκριμένα οι προληπτικές εξετάσεις είναι:
α) Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων, σύμφωνα με το
εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού.

 

β) Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου σε γυναίκες και
άνδρες με σκοπό τη γέννηση υγιών παιδιών και συγκεκριμένα:

• αιματολογικές εξετάσεις (γεν. αίματος, φερριτίνης και εγκλείστων) για τη διαπίστωση ετεροζυγωτών μεσογειακής αναιμίας

• ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, εφόσον προκύψουν ενδείξεις από τις παραπάνω εξετάσεις

• εξέταση DNA του εμβρύου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι και οι δύο γονείς έχουν γενετική επιβάρυνση για μεσογειακή αναιμία και κάλυψη της μεθόδου λήψης του υλικού προσδιορισμός αντισωμάτων ερυθράς

• έλεγχος καρυοτύπου του εμβρύου σε γυναίκες άνω των 35 ετών

 

γ) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, μαστογραφία με την ακόλουθη συχνότητα: κάθε δύο χρόνια σε γυναίκες ηλικίας από 40 έως 50 ετών και κάθε χρόνο σε γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών ή σε γυναίκες άνω των 35 ετών, εφόσον οι τελευταίες ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Για την τελευταία περίπτωση απαιτείται παραπομπή ειδικού γιατρού.

δ) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τεστ PAP κάθε χρόνο σε όλες τις γυναίκες από την έναρξη της σεξουαλικά ενεργούς ζωής.

ε) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, τεστ PSA κάθε δύο χρόνια σε άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών και κάθε χρόνο σε άνδρες ηλικίας άνω των 60 ετών.

στ) Για την πρόληψη των καρδιοπαθειών, εξετάσεις χοληστερόλης, ολικής και κλασμάτων υψηλής και χαμηλής πυκνότητας, καθώς και τριγλυκεριδίων με σκοπό τη διάγνωση δυσλιπιδαιμιών, κάθε πέντε χρόνια σε άνδρες και γυναίκες από 15 έως 30 ετών και κάθε τρία χρόνια σε άνδρες και γυναίκες άνω των 30 ετών.

 

ζ) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, μικροσκοπική εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα κάθε δύο χρόνια σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 έως 70 ετών και κολονοσκόπηση κάθε πέντε έτη σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 ετών και άνω ή κάθε έτος σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται παραπομπή ειδικού ιατρού. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εγκρίνονται και υλοποιούνται δράσεις πρωτογενούς πρόληψης που αφορούν στη διακοπή του καπνίσματος, την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κ.ά.

 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

Σύσταση Επιτροπής για τη ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης γιατρών και άλλων υγειονομικών ειδικοτήτων

Mε την ΑΔΑ 66ΗΒ465ΦΥΟ συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδια για το συντονισμό των στρατηγικών και δράσεων των δύο Υπουργείων, για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, στην έρευνα και στην άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας.
Το έργο της Επιτροπής περιγράφεται στην παράγραφο 5 της αριθμ. οικ. 4051/17.10.2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 3723), όπως ισχύει.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Απόφασης και στα μέλη της δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, αρμόδια για το συντονισμό των στρατηγικών και δράσεων των δύο Υπουργείων, για
τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, στην έρευνα
και στην άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας και ορίζονται ως
μέλη αυτής οι κάτωθι:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας.
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Καθηγητής Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.)., ως Συντονιστής, με αναπληρωτή στα καθήκοντα του Συντονιστή το ΣΦΗΚΑΚΗ ΠΕΤΡΟ,
Καθηγητή Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΗΛΙΑΝΑ, Ιατρός, Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.),
με αναπληρωτή το ΝΤΟΥΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, Ιατρό, Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
(Ε.Σ.Δ.Υ.).
5. ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οφθαλμίατρος, με αναπληρωτή το ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ,
Παιδίατρο, ως εκπρόσωποι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.).
6. ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τομεάρχης Νοσηλευτικής, με αναπληρώτρια τη ΣΟΥΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
Καθηγήτρια του Ε.Κ.Π.Α., ως εκπρόσωποι του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής
(Ε.Σ.Α.Ν.).
7. ΣΦΗΚΑΚΗ ΠΕΤΡΟ, Καθηγητής Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α., με αναπληρωτή το ΓΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,
Καθηγητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
8. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α., με αναπληρώτρια τη ΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
9. ΛΙΚΙΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αντιπρύτανης της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, με αναπληρώτρια τη ΛΑΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ,
Καθηγήτρια Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
10. ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Ιατρός, με αναπληρωτή τον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Ιατρό, ως εκπρόσωποι
της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.).
11. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Καθηγητής Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α., με αναπληρωτή το ΣΙΑΣΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ,
Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α., ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.).
12. ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Νοσηλευτής, με αναπληρωτή τον ΜΠΙΖΑ ΛΑΜΠΡΟ, Νοσηλευτή, ως εκπρόσωποι
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.).
13. ΧΡΙΣΤΟΓΙΩΡΓΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής του
Ε.Κ.Π.Α., με αναπληρωτή τον ΞΥΛΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της
Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος.
14. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), με αναπληρώτρια τη
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΙΒΙΛΑΚΗ, Μέλος Δ.Ε.Π., ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού
Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (Ο.Σ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι.).
15. ΤΣΟΥΓΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Επισκέπτρια Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας-Νοσοκομειακής
Μονάδας Έδεσσας, με αναπληρώτρια την ΜΠΕΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Επισκέπτρια Υγείας του Δημοτικού
Βρεφοκομείου Αθηνών, ως εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας
(Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ.).
16. ΓΙΟΦΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος, με αναπληρωτή τον
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟ ΗΛΙΑ, Καθηγητή Φυσικοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωποι του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ).

Γραμματέας της εν θέματι Διυπουργικής Επιτροπής ορίζεται ο ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
Υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιστημονικής
Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)
του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτρια τη ΒΡΑΧΝΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Υπάλληλο του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού, η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας.

Το έργο της Επιτροπής περιγράφεται στην παράγραφο 5 της αριθμ. οικ. 4051/17.10.2017 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 3723), όπως ισχύει.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής της
παρούσας Απόφασης και στα μέλη της δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η Διυπουργική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται για:

α. Τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας για τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, τεχνολόγους και τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας σε εναρμόνιση με την εθνική  στρατηγική για την Υγεία και με τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες των ευρωπαϊκών θεσμών.

β. Τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και πόρων που αφορούν στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής.

γ. Την αποτίμηση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και των Νοσοκομείων στα οποία λειτουργούν Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια και για την επικαιροποίηση του πλαισίου αυτού.

δ. Τη διαμόρφωση στρατηγικής για την ειδική αγωγή και την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής.

Η έδρα της Επιτροπής βρίσκεται στο Υπουργείο Υγείας.

 

 

ΠΗΓΗ:http://www.docmed.gr/