ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ  ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

32ο 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΚΑΙ  ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΚΑΙ  ΕΝΤΑΤΙΚΗ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρόγραμμα-2018