Απεικόνιση Παιδιατρικού Θώρακα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

09:30-09:40
Xαιρετισμός
A. Τσίρκα, Β. Ξύδης

09.40-10.50 
Νεογνικός θώρακας:
Ορθό ερώτημα, ορθή εκτίμηση

Προεδρείο:
M. Αργυροπούλου, B. Γιάπρος

Η παραπομπή για ακτινογραφία θώρακος
Α. Χάιδου

Φυσιολογικός νεογνικός θώρακας
Α. Γιαντσούλη

Κλινικά ερωτήματα νεογνολόγου
Δ. Ράλλης

Παθολογία θώρακα νεογνού
Β. Ξύδης

 
11.00-12.20
Παιδιατρικός θώρακας 

Προεδρείο:
Ε. Αλεξοπούλου, Α. Σιώμου

Εισρόφηση ξένου σώματος
Β. Γραμμενιάτης

Το υπερήχογραφημα ως
διαγνωστικό μέσο σε παθήσεις του θώρακα
Ε. Μανώλη

Paediatric chest CT:
what we really need to know
C. Owens

12.30-13.40
Παιδιατρικός Θώρακας:
Απεικόνιση στην Κλινική Πράξη

Προεδρείο:
Μ. Ανθρακόπουλος, Ι. Τσανάκας

Το Παιδί με πυρετό και βήχα
Μ. Παπαδόπουλος, Α. Καναβάκη

Το Παιδί με συριγμό
Δ. Γίδαρης, Β. Γεωργοπούλου

Το Παιδί με χρόνιο βήχα
Κ. Δούρος, Α. Μαζιώτη

 
13.50-15.30
Από τη θεωρία στην

πράξη Παρουσιάσεις Περιστατικών

Προεδρείο:
Μ. Αργυροπούλου, Κ. Πρίφτης

Παρουσίαση  Περιστατικού
Παιδιατρικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα
Β. Γκέτση, Α. Γκλαντζούνη

Παρουσίαση  Περιστατικού
ΠαιδοΠνευμονολογική Μονάδα, Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 
Σ. Φούζας, Χ. Καλογεροπούλου

Παρουσίαση Περιστατικών με Covid-19
Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
Φ. Κυρβασίλης,
Β. Γεωργοπούλου

Παρουσίαση περιστατικού νεογνού
Νεογνολογική Μονάδα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Κ. Δρούγια, Π. Μαργαρίτη