Βιοεπιστήμες, καινοτομία & καρκίνος: Από την πρόληψη στην θεραπεία

Βιοεπιστήμες, καινοτομία & καρκίνος: Από την πρόληψη στην θεραπεία

Στις 18 – 19  Οκτωβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα

Hμερομηνία διεξαγωγής: 18 – 19 Οκτωβρίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel
Οργάνωση:
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ