«Γνωρίζοντας τα ρευματικά νοσήματα»

ξενοδοχείο Metropol στην Λάρισα, 29-30 Μαΐου 2020.

ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ