Διημερίδα 2nd STATE OF THE ART «ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ MONITORING ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

29-30 Μαρτίου 2019

Αλεξανδρούπολη