Εαρινό Σχολείο Αιματολογίας: Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικές Θεραπείες

03-04 Μαΐου 2019
Ξενοδοχείο: Astir Egnatia, Αλεξανδρούπολη

Οργάνωση:
Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας Ι.Ε.Α.Ε.

Το Εαρινό Σχολείο απευθύνεται αποκλειστικά σε Ειδικευόμενους στην
Αιματολογία Ιατρούς που έχουν συμπληρώσει 2 χρόνια ειδικότητας.

Επιστημονικό Πρόγραμμα   

Πληροφορίες   Φωτογραφίες      GoLive