Εκπαιδευτική Ημερίδα Ενδοκρινολογικης κλινικής & Μεταβολικών νόσων Παν/μιου Θεσσαλίας & Ενδοκρινολογικης & Διαβητολογικου κέντρου Παν/μιου Ιωαννίνων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Aξιότιμοι κ.κ.
Οι Κλινικές Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων του Π.Γ.Ν.Λάρισας και του  Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης διοργανώνουν  Κοινές Εκπαιδευτικές Ημερίδες που σκοπό έχουν την παρουσίαση και συζήτηση ενδιαφερόντων περιστατικών με θέματα ενδοκρινολογίας και Σακχαρώδη Διαβήτη, την ενημέρωση σχετικά με την τελευταία αντίστοιχη βιβλιογραφία και παρουσίαση ενδιαφερόντων ερευνητικών πρωτοκόλλων των κλινικών.

Οι ημερίδες γίνονται στο Hotel Divani Meteora στην Καλαμπάκα και είναι ανοιχτές σε όποιους επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Αλεξάνδρα Μπαργιώτα                                      Στυλιανός Τίγκας
Επ. Καθηγήτρια                                                 Επ. Καθηγητής