Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων»

Ημερομηνία: 17/01/2020 – 18/01/2020

Χώρος: Αμφιθέατρο Τμήματος Ιατρικής «Ιπποκράτης», ΒΙΟΠΟΛΙΣ

Πόλη: Λάρισα

Επιστημονική Εταιρεία: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή