Ενημερωτική Εκδήλωση Κοινού:12 Σεπτεμβρίου – Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για την Ημικρανία

14-9-2018-EVENT_POSTER_MIGRAINE_

14 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50, Αθήνα)
Διοργανωτής Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία & Κεφαλαλγία Ελλάδος
Πληροφορίες Alpha Public Relations & Integrated Marketing Α.Ε. Health Communications Agency Πυθέου 55 & Ηλία Ηλιού Τ.Κ. 117 43 Αθήνα Τηλ. 210 3645 629 | F: 210 364 4441 E-mail: m.babali@apr.com.gr | web: www.apr.com.gr