Εξελίξεις στη Μαιευτική – Γυναικολογία

Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία
σε συνεργασία με τις
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Δικαιικής Μαιευτικής – Γυναικολογίας

12-14 Οκτωβρίου 2018
Πάτρα, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών

programme_gr